Arxiu d'autors admin

Peradmin

ACCA

Associació catalana de corredors i corredories d’assegurances

Peradmin

Nota informativa· Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades: accions per part de l’Associació Catalana de Corredories d’Assegurances

Com ja probablement coneixereu, el proper dia 25 de maig del 2018 entra en vigor plenament el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades (GDPR), després dels dos anys de termini que es dona a les empreses per tal d’adaptar els seus processos al nou text legal.

Aquesta normativa és d’aplicació plena a tota la Unió Europea, sense necessitat que sigui transposada per normativa interna de cada estat. Per tant, serà immediatament aplicable el dia 25 de maig.

Sense aprofundir massa al seu contingut, us volem recordar els aspectes principals d’aquesta norma per tal que pugueu anar adaptant les vostres corredories en la mesura que us calgui en cada cas:

1) Per tal de poder tractar dades personals a partir del 25 de maig de 2018, caldrà sempre que existeixi alguna de les anomenades “bases jurídiques” que estableix el GDPR, i informar al client de quina és la d’aplicació al seu cas: si no es dona cap d’elles, no es poden tractar aquelles dades:

a. Consentiment
b. Compliment d’obligació legal
c. Protecció d’interessos vitals
d. Execució de contracte o aplicació de mesures precontractuals
e. Compliment de missió feta en interès públic
f. Interès legítim

2) En general, es prohibeix tractar dades sobre raça, opinions polítiques, conviccions religioses, afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques, salut i vida sexual.

3) Obligació d’informar sempre en el moment de recollida de les dades sobre:

a. Identitat del responsable, delegat i representant.
b. Destinataris de les dades
c. Base jurídica del tractament
d. Termini de conservació de les dades
e. Transferències de les dades a tercers països
f. Els habituals drets ‘ARCO’, tot i que ampliats amb el de supressió, limitació i portabilitat.
g. Si existeix obligació legal o contractual de facilitar aquestes dades, o si són necessàries per a subscriure el contracte.

4) Per a un perfil determinat d’empreses s’exigirà que designin un Delegat de Protecció de Dades.

5) El responsable del tractament de les dades ha de portar un registre de les activitats de tractament. En general, només serà per a empreses de més de 250 empleats.

6) ‘Data breaches’: quan hi hagi una fuita de dades, s’haurà de notificar aquesta infracció de seguretat en el termini màxim de 72 hores.

7) Encàrrec del tractament: ha de regular-se mitjançant contracte i el responsable ha d’escollir un encarregat que ofereixi suficients garanties.

Des de l’ACCA us recomanem que contacteu amb el vostre assessor o proveïdor habitual en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades i actualitzeu els vostres procediments interns abans del maig de 2018.

A més, donada la importància que té l’adequat tractament de les dades personals a un sector sensible com el de les assegurances, l’ACCA està elaborant, conjuntament amb CIAC (Coordinadora Independiente de Asociaciones de Corredores) un Codi Tipus per als seus associats.

Aquest Codi-Tipus serà d’adhesió voluntària per a tots els corredors i corredories membres de l’ACCA, i comportarà rebre un segell d’adhesió a aquest codi com a representació de la voluntat de la corredoria de ser especialment curosos amb el tractament de les dades personals dels seus clients.

Un cop el Codi sigui disponible, probablement a la tardor propera, us ho farem saber per tal de que qui vulgui es pugui adherir un cop el llegeixi i comprovi la seva adequació.

 

ACCA
-Assessoria Jurídica-

Peradmin

L’ASEITEC i l’ACCA analitzen les claus per impulsar el lideratge digital de les corredories d’assegurances

Tecnologies com l’auto conducció de vehicles industrials i particulars, la impressió 3D, Internet de les Coses, la realitat virtual i augmentada o el Big Data incidiran en el desenvolupament del sector.

 · 15 juny, 2017

L’ASEITEC i l’ACCA, l’Associació Catalana de Corredors d’Assegurances, han organitzat avui, a la seu de Foment del Treball, una jornada dedicada a la transformació digital dels corredors i les corredories d’assegurances. Durant l’acte s’ha analitzat com afecta la digitalització al sector de les assegurances més enllà de les aplicacions anomenades Insurtech.

La sessió ha comptat amb la participació de Pedro Gómez, president de l’ASEITEC i assessor TIC de CECOT; Paco Hoya, president de l’ACCA; Xavier Erbàs, subdirector general d’Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors de la Generalitat de Catalunya; Javier Sirvent, technology evangelist; Carlos Lluch, director tècnic de LLUCH&Juelich Brokers; Román Mestre, director general d’AdiPlus; David Navarro, enginyer informàtic; Àngel Pereira, director tècnic de SANOS i director tècnic-comercial a ASGAL.

El programa s’ha obert amb les intervencions de Pedro Gómez i Xavier ErbasACCA2 que han repassant els canvis tecnològics del sector i com les grans companyies asseguradores han inclòs la transformació digital com un dels eixos centrals dels seus plans estratègics.

La  digitalització no substituirà el contacte humà però aportarà agilitat, eficiència i també excel·lència en el tracte, en la resolució d’incidències. Probablement les oficines no desapareixeran, però canviaran el seu rol, han afirmat.

Tots els ponents han coincidit en afirmar que  la tecnologia ha revolucionat el negoci del sector assegurances i les nostres vides. El nou ecosistema digital ha impactat en els models de negoci, actualitzant i modificant la cadena de valor de les companyies. Un aspecte clau  què caldrà afrontar per oferir un servei eficient i de qualitat als clients.

La irrupció de les Insurtech

La irrupció de noves companyies tecnològiques en el sector assegurador és una de les conseqüències de la transformació digital que experimenta la indústria. Aquest tipus de firmes, conegudes com Insurtech, estan començant a fer propostes en diferents parts de la cadena de valor d’assegurança. Estan canviant els hàbits socials i aquests són aprofitats per augmentar el vincle entre professionals i els seus clients.

Per poder competir en aquest nou entorn, les companyies han de treballar en un nou model que posicioni al client en el centre del negoci. Cal definir nous productes i serveis des de noves perspectives que permetin la personalització dels mateixos, concretant noves propostes de valor per als diferents segments i afegint capes de servei digitals. Cal innovar en assegurances dinàmiques amb sistemes de tarifació flexibles segons els hàbits i característiques dels clients, amb possibilitat de canvis continus en les garanties i cobertures i proporcionant valor més enllà de l’experiència en el sinistre, de manera simple, transparent i propera.

Nous punts de contacte i canals

Els ponents també han incidit en que cal adaptar els punts de contacte i canals. Cal redissenyar els processos incorporant tecnologia al negoci per simplificar l’operativa i fer-la més àgil. Si un músic en ruta vol assegurar el seu instrument ha de poder fer-ho des del mòbil i desactivar l’assegurança quan aquest estigui guardat a casa.

Els professionals creuen que les tecnologies que més afectaran al sector de les assegurances seran l’auto conducció de vehicles industrials i particulars, la impressió 3D, Internet de les Coses, la realitat virtual i augmentada, la robòtica, la Intel·ligència Artificial i el Big Data. És a dir, gairebé tot.

El president de l’ACCA, Francisco Hoya, responsable de tancar la jornada de treball ha afirmat que l’arribada successiva i imparable de noves tecnologies digitals està provocant un replantejament profund de les relacions entre les empreses, en general, amb els seus clients i proveïdors. El sector assegurador no és una excepció i, en conseqüència, no pot obviar una transformació que ja està en marxa i que no ha de desaprofitar. En aquest marc, Hoya creu que els corredors “hem de liderar el canvi, ser protagonistes d’aquesta transformació que, si bé suposa enormes reptes, també ens facilita eines per afrontar-los”.

Informació addicional ACCA

A dia d’avui, a Espanya, exerceixen la professió de corredor d’assegurances, professió per a l’exercici de la qual és necessària una autorització administrativa, un total de 2.000 corredors d’assegurances (persones físiques), i un total de 4.000 corredories d’assegurances (persones jurídiques). L’Associació Catalana de Corredors d’Assegurances, (ACCA), va néixer el 1995 dins de la patronal Cecot amb l’objectiu de construir un vincle de col·laboració entre tots els professionals del sector assegurador. En l’actualitat compta amb més d’un centenar d’associats de tot Catalunya. És una associació jove, dinàmica i amb una gran sensibilitat cap als petits i mitjans corredors.

Per a més informació cliqueu aquí

 

Peradmin

INFORME RESUM DE LA DEC 2016

Us facilitem els enllaços als informes d’anàlisi de la Documentació Estadístic Comptable corresponent a l’any 2016 dels corredors d’assegurances i dels agents d’assegurances vinculats inscrits en aquesta Direcció General de Política Financera de la Generalitat.

Anàlisi de la DEC de l’any 2016 dels corredors d’assegurances

Anàlisi de la DEC de l’any 2016 dels agents vinculats

Peradmin

Es crea CIAC (la Cordinadora Independiente de Asociaciones de Corredores de Seguros)


El vuit d’abril de 2016 les organitzacions de corredors i corredories d’assegurances  ABACOSE (Illes Balears),  ACCA (Catalunya),  ACS-CV (Comunitat Valenciana), AGACOSE (Galicia), AMS (Centre) i ASOCCEX (Extremadura) van crear, amb el suport dels seus associats, la “COORDINADORA INDEPENDIENTE DE ASOCIACIONES DE CORREDORES DE SEGUROS (CIAC)” que, representarà  400 corredors i corredories de  sis comunitats autònomes. L’objectiu principal de CIAC és defensar els interessos del petit empresari del sector.

Per ampliar informació, us enllacem a la nota de premsa
 

Peradmin

Informes pericials (forenses) per accidents de trànsit

Davant l’entrada en vigor del nou barem de lesions als accidents de
trànsit el passat dia 1 de gener de 2016, s’ha aprovat uns dies abans un Reial
Decret (1148/2015) que regula els informes pericials forenses per particulars
davant fets relatius a la circulació de vehicles a motor.

Aquesta norma permetrà disposar d’un informe mèdic en determinats casos, sense
cost pel particular, evitant així la situació generada fins el moment per la
despenalització de les faltes.

Llegiu més

Peradmin

Amb quina companyia treballes millor?

Per elaborar l’informe sobre la qualitat del servei de les companyies asseguradores en relació amb els associats de l’ACCA, et demanem que responguis a aquesta breu enquesta.

ENQUESTA

Respondre a l’enquesta té premi

T’obsequiem amb una subscripció gratuïta durant 3 mesos a la revista que més t’agradi, o durant 60 dies a la Vanguardia. En finalitzar l’enquesta trobaràs el link per triar la teva subscripció.

Peradmin

Codi de Consum de Catalunya

Us informem que el Tribunal Constitucional ha admés a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la Llei 20/2014, que modificava el Codi de Consum de Catalunya i afegia algunes millores demanades per l’ACCA (tot i que no totes) pel que fa a les assegurances que ofereix la banca a particulars al moment de contractar un crèdit hipotecari. 

El govern espanyol ha demanat també la suspensió provisional d’alguns articles, de manera que des del 9 d’octubre de 2015 no seran d’aplicació, pel que afecta al sector assegurador, els articles que introdueixen els conceptes de “pràctica vinculada” i “pràctica combinada” a Catalunya, en la línia del que actualment es tramita a la Unió Europea per a la futura Directiva de Distribució d’assegurances, i per tant aquesta distinció s’ha de considerar no existent fins que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs.

Peradmin

ACCA i Markel signen un acord de col·laboració

DSC01773 PETITA

L’Associació Catalana de Corredors d’Assegurances i Markel col·laboraran per promoure el desenvolupament comercial dels seus associats

L’acord ofereix als socis una taula de comissions millorades, l’elaboració de productes exclusius i formació completa i especialitzada”.

L’ACCA i l’asseguradora Markel Internacional han signat un conveni de col·laboració amb la intenció d’ajudar a promoure el desenvolupament de les empreses associades a l’ACCA.
L’acord entre l’ACCA i Markel permetrà als socis disposar d’una taula de comissions millorades, l’elaboració de productes exclusius i posarà a la disposició dels mateixos una formació completa i especialitzada duta a terme de forma conjunta.

Markel, a més, a llançat un nou producte de RC per a
corredories. Es tracta d’una pòlissa en base a reclamacions, que atorga
cobertura a aquelles reclamacions formulades contra l’assegurat i notificades a
l’assegurador per primera vegada durant el període de l’assegurança.

Entre les cobertures principals cal destacar, la inhabilitació professional,
cobertura de RC Professional, General i Patronal, deshonestedat de treballadors
i pèrdua de documents, així com sancions de LOPD.

Sobre Markel Internacional Espanya
Markel Espanya, amb seu central a Madrid i amb sucursal a Barcelona és una asseguradora especialitzada en assegurances de Responsabilitat Civil Civil Professional, Responsabilitat Civil General, Responsabilitat Civil d’Administradors i Alts Càrrecs, Responsabilitat Civil Mèdic-Sanitària i Assegurances Personals, recolzats per un excel·lent coneixement del mercat local.

 

Peradmin

Insurance World Distribution Challenges

IWDC2015-logoEl proper 5 de novembre a Madrid es celebrarà la Conferència internacional sobre els reptes de la distribució del sector assegurador relacionats amb el creixement, la innovació, canvis en les estructures globals, models operatius d’èxit, estratègies de màrqueting, digitalització, noves tendències del consumidor i les xarxes socials.

Un excel·lent lloc pel *networking que acollirà a participants internacionals.

Per a més informació cliqueu en aquest enllaç