Representació institucional

REGULACIÓ I NORMATIVA

El rigor és una necessitat, no una opció
Els objectius de l’Acca, a través de FECOR, són presentar davant els grups polítics l’activitat que realitzen els corredors i corredories d’assegurances d’Espanya per mostrar la possible repercussió negativa d’articles de certes lleis i les seves incongruències.

A més, pretenem exposar les dificultats que ocasionaria l’aplicació d’alguns articles per als corredors i corredores d’assegurances.

Taula de la IDD de FECOR
La taula de la IDD de FECOR ha estat dissenyada per facilitar al lector, i especialment als corredors d’assegurances, l’accés, el coneixement i la comprensió del Títol I, que fa referència a la Transposició de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances. Aquesta transposició està inclosa en el Llibre segon de Mesures per l’adaptació del Dret Espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria d’assegurances privades i plans i fons de pensions publicat en el Real Decret-llei 3/2020, del 4 de febrer.

Aquesta taula sintetitza tota la Llei de Distribució d’Assegurances, és una eina de consulta, un resum visual que permet l’accés a articles d’interès i amb això, facilita la seva comprensió. L’ordre i distribució dels articles, es detalla en l’explicació tècnica. La taula està estructurada per aportar major valor al lector, oferint la capacitat d’accedir a la informació que necessita en cada cas, d’una manera àgil i dinàmica.

Informe estat de situació
Projecte de Llei per la que es crea l’Autoritat Administrativa Independent de Defensa del Client Financer per a la resolució extrajudicial de conflictes entre les entitats financeres i els seus clients (121/000134).

DOCUMENTS

Informe Defensa emendes
Informe Defensa Emendes a la IDD davant de Grups Polítics Defensa, Exposició i Negociació Emendes.

FECOR recolza les emendes 208 i 209
Presentades pel Grup Plural.
Especialment aquesta última, planteja una modificació dirigida a situacions especials on la necessitat és òbvia i exclou a tot tipus d’entitats financeres que tinguin condició de pime.

Projecte de Llei 121/000104
Projecte de Llei per la que es regulen els serveis d’atenció a la clientela.