Guia de serveis

Serveis sectorials

Gestió dels cobraments domiciliats i control d’adaptació a SEPA

 • Planificació de la seva estratègia de cobraments domiciliats mitjançant mesures de precaució davant el mal ús de les dades incloses als rebuts de prima.

SANOS

 • Servei gratuït de la plataforma SANOS, una eina de programari que facilita la tasca dels corredors d’assegurances, creant informes d’anàlisi objectiu donant compliment a l’article 42,4 de la Llei de Mediació d’Assegurances.

Protecció de dades personals

 • Inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades
 • Redacció del document de seguretat interna
 • Adaptació dels formularis i contractes de l’empresa amb clients i proveïdors
 • Auditoria Bianual

Prevenció de blanqueig de capitals

 • Inscripció de l’empresa al SEPBLAC
 • Nomenament de representant
 • Creació del Manual de Procediment intern
 • Formació bàsica del personal
 • Informació periòdica al SEPBLAC: declaració mensual d’operacions sospitoses; declaració semestral negativa
 • Comunicació d’operacions sospitoses
U

Servei d'atenció al client

L’ACCA ha subscrit un acord amb el despatx EMIN ADVOCATS per prestar el Servei d’Atenció al Client als associats.
EMIN ADVOCATSés un despatx amb oficines a Terrassa, Barcelona i Castelldefels, que compta amb la certificació d’AENOR al seu sistema de qualitat per la ISO 9001:2008, i que pertany a la xarxa internacional de despatxos d’advocats G.I.P.E., amb oficines a tot l’estat espanyol i resta del món.

Gestió d’Autoritzacions Administratives

 • Servei de gestió i assistència per autoritzacions de corredors o corredoria.
 • Tramitació de noves autoritzacions, modificacions o baixes d’autoritzacions davant de Política Financera o DGSFP.
 • Assessorament en la confecció de l’expedient.

Arquia Banca

 • Import fix per rebut: 0,05 EUR.
  Devolucions: 0,50 EUR per rebut.
  Manteniment del compte corrent: 25 EUR cada semestre, amb l’excepció si el saldo mig del compte supera
  els 30.000 EUR, la comissió és de 0 EUR.
h

Anul·lació massiva de pòlisses

 • Gestió de l’enviament de les respectives notificacions, amb el preavís i requisits legals d’oposició a la pròrroga dels contractes d’assegurances
U

Valoració independent de carteres

 • Valoració de carteres per a compravendes, fusions, herències.
 • Servei d’elaboració i certificació de la valoració de la cartera.

Direcció financera especialitzada

 • Servei de direcció financera part-time amb economistes experts del sector assegurador.

Declaració Estadística Comptable

 • Servei gratuït d’assistència en la confecció de la DEC.
 • Servei de confecció i presentació telemàtica de la DEC tant a Política Financera com a la DGSFP.

Canal del corredor

 • Tota la informació actualitzada a la pàgina web, circulars…