CENTRE D’ANÀLISI D’INCIDÈNCIES

Protegim els interessos dels corredors

L’objectiu del Centre d’Anàlisi d’Incidències de l’ACCA és doble. D’una banda, proporcionar als afectats una opinió fomentada sobre qualsevol incidència o litigi. D’altra banda, actuar com a intermediari entre ells i l’administració pública o entitat competent per protegir els seus drets en situacions perjudicials per als seus interessos.

Com funciona?

El Centre d’Anàlisi d’Incidències de l’ACCA neix amb l’objectiu de protegir els interessos dels corredors d’assegurances davant de situacions irregulars, possibles abusos o actuacions anticompetitives.

Un grup d’experts rebrà i estudiarà de manera individual les consultes rebudes. A continuació, elaborarà tants informes independents i proves com siguin necessaris per a la correcta instrucció de l’expedient i traslladarà el cas a l’organisme o entitat corresponent. Així mateix, assessorarà, si és necessari, sobre els passos a seguir per solucionar el conflicte de manera efectiva.

Preguntes Freqüents

Qui pot participar?

Qualsevol corredor d’assegurances, així com associació o organització de corredories d’assegurances.

Com participar?

Emplena el formulari i explica la teva incidència.

Què fa el Centre d’Anàlisi d’Incidències?

Una vegada rebuda la incidència, procedirem a analitzar la situació i el context en què ens movem, així com els passos següents a seguir.

És obligatori realitzar un registre salarial i una auditoria retributiva a l'empresa?

Com en els plans d’igualtat, si la teva empresa té més de 50 treballadors, és obligatori. Encara que l’empresa no hi estigui obligada, des de la Cecot et recomanem que igualment realitzeu el registre i l’auditoria retributiva.

És obligatori disposar d'un protocol en matèria d'assetjament?

Sí. Totes les empreses hi estan obligades.

També desenvoluparem, en el cas que hi hagi viabilitat, una estratègia planificada.

Després, prepararem la documentació de manera clara, estructurada i adequada a l’interlocutor a qui s’hagi de dirigir. Per aquest motiu, és convenient que ens enviïs la informació de la manera més detallada possible. És crucial que la descripció vagi acompanyada d’imatges, captures de pantalla, documents o fotos que acreditin la veracitat de la incidència, fins i tot si ho fas de manera anònima. Un cop s’hagi estructurat el document, a través del Comitè Estratègic, es farà arribar de manera professional als diferents organismes supervisors, entitats, institucions o grups polítics.

Quin tipus d’arxius es poden pujar?

Per donar una millor resposta a cada incidència convé que ens facis arribar tota la documentació corresponent; arxius, fotos, captures de pantalla, correus electrònics, documents PDF, etc.

Quan selecciono BANCA i ALTRES CANALS DE DISTRIBUCIÓ?

Quan s’hagi localitzat una pràctica preocupant anòmala d’altres canals de distribució d’assegurances diferents al canal corredor com pot ser una entitat financera, sucursal o agència.

Si perceps que els DRETS de L’ASSEGURAT o l’ÚS DE LES DADES han estat vulnerats, puc enviar-ho al Centre d’Anàlisi d’Incidències?

Sí, fes-nos arribar el cas i et recomanarem quins passos has de seguir.