Arxiu de categories Notícies

Persecretariagremi

Normativa sobre l’ús obligatori de mitjans electrònics

Us informem de manera oficial sobre la Circular 1/2023, emesa per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) el 30 d’agost de 2023.

A partir d’ara, la DGSFP ha establert l’obligatorietat de què totes les comunicacions i notificacions entre els mediadors d’assegurances i la mateixa DGSFP siguin gestionades exclusivament a través de mitjans electrònics. Aquesta mesura aplicable de forma universal a tots els corredors de reassegurances, mediadors d’assegurances complementaris i, amb igual importància, als corredors de persones físiques.

Per obtenir informació més detallada sobre els procediments electrònics i la implementació d’aquesta normativa, us adjuntem la circular emesa per la DGSFP.

Persecretariagremi

El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera més de 1.000 milions d’euros de negoci l’any 2022, prop d’un 30% més que l’exercici anterior.

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2022 amb un volum de negoci de 1.005,86 milions d’euros en primes intermediades, un 29,82 % més que l’any anterior. Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, a partir de la documentació que faciliten els 506 corredors d’assegurances i els 79 agents asseguradors vinculats inscrits a Catalunya.

“El sector ha aconseguit presentar les millors xifres de negoci de la història, una fita que s’ha de posar de relleu tenint en compte la reducció d’un 2,5% del nombre d’entitats, amb un total de 15 menys”, destaca el subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat, Xavier Erbàs.

El volum de primes intermediades creix tant en Vida com en No Vida

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra un comportament homogeni. Així, els corredors d’assegurances, amb una reducció d’entitats del 3,07%, respecte el 2021, incrementen el volum de primes intermediades en un 30,89% (105,4% en nova producció). D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb un increment en el nombre d’entitats de l’1,28%, respecte el 2021, veuen incrementar el volum de primes intermediades en un 13,63% (47,97% en nova producció). En conjunt la cartera creix significativament en Vida (145,07%) i discretament en No Vida (5,3%) amb una major contribució dels corredors d’assegurances, assolint durant l’exercici 2022 els millors nivells absoluts de la sèrie històrica.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 34,93% del total; el segueixen assistència sanitària (12,79%); multirisc de la llar (11,22%); responsabilitat civil (8,18%) i multirisc industrial (8,10%).

Un sector que incrementa valor afegit i inverteix en formació

D’acord amb la DEC, les empreses de distribució d’assegurances inscrites a la Generalitat van assolir un valor afegit al cost dels factors -és la capacitat d’una empresa o sector de generar riquesa i es calcula a partir de la xifra de negoci entesa com a la renda bruta de les activitats d’explotació després d’ajustar l’efecte de les subvencions d’explotació i els impostos indirectes- de 83,9 milions d’euros (79,7 l’any 2021). El sector proporciona ocupació a 3.006 persones (3.114 l’any 2022: 1.532 homes (50,96%) i 1.474 dones (49,03%). Les dones ocupen el 77,24% de la categoria de personal empleat i els homes el 70,97% del personal directiu. Aquestes empreses han facilitat 79.517 hores de formació als seus mitjans personals amb una inversió associada anual de 269.838,44 €.

La majoria d’aquestes empreses (43,93%) tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores, i el 91,96 % situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. D’altra banda, 47 empreses (8,03%) declaren una facturació superior a 3 milions d’euros i assoleixen el 56,47% del total de primes intermediades. Finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 3.526,21 milions d’euros.

La informació detallada de les DEC 2022 està disponible al web del Departament d’Economia i Hisenda:

Informe resum DEC 2022 (corredors d’assegurances)

Informe resum DEC 2022 (agents d’assegurances vinculats)

Persecretariagremi

Què és el dret a l’oblit oncològic?

El paquet de mesures aprovat en el Consell de Ministres del passat 27 de juny va incloure el dret a l’oblit oncològic, que permet eliminar la discriminació d’aquelles persones que han patit càncer.

A més d’activar i prolongar diferents mesures contra la crisi, el Reial decret llei de suport a l’Impacte de la Guerra i altres Situacions de Vulnerabilitat aprovat el passat 27 de juny en el Consell de Ministres va fer efectiu el compliment d’una sèrie d’iniciatives del dret europeu entre les quals destaca el “dret a l’oblit oncològic”.

Llegiu més
Persecretariagremi

Modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança

Us informem que, el dia 29 de juny de 2023, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 5/2023 que modifica, entre altres qüestions, la Llei de Contracte d’Assegurança, per reforçar l’anomenat dret a l’oblit oncològic.

Llegiu més
Persecretariagremi

Paco Hoya reeligit president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances

L’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances (ACCA) ha conclòs el seu procés electoral amb l’elecció per aclamació de Paco Hoya com a president per als propers quatre anys. Durant l’Assemblea anual extraordinària s’ha designat també la Junta Directiva, que comptarà amb el suport i assessorament de Juan Pedro Hoya, expert en àmbit jurídic d’assegurances d’Emin Global, SL.

Llegiu més
Persecretariagremi

ICEA AL DÍA | Setmana 939

El resultat de la compte tècnica del sector va arribar al 8% a març de 2023.

Llegiu més
Persecretariagremi

Requeriments de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Us informem que moltes de les corredories afiliades a l’ACCA i adscrites a la “Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones” estan rebent aquests dies un requeriment per tal que subministrin determinada informació en el termini de 10 dies.

Llegiu més
Persecretariagremi

ACCA trasllada el context del sector d’assegurances a la Generalitat de Catalunya

Paco Hoya, president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances i vicepresident de Sostenibilitat de FECOR, ha exposat a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya alguns dels temes que actualment preocupen al sector de la mediació.

Llegiu més
Persecretariagremi

Intervenció a Catalunya Radio, del president de l’ACCA, en Paco Hoya

Des de que ha començat l’any de mitjana un animal ha provocat un accident a l’autopista o a l’autovia, són dades que avança el Servei Català de Trànsit de Catalunya Radio. Les asseguradores adverteixen que els impactes amb els animals normalment no estan coberts a les pòlisses a tercers.

Llegiu més
Persecretariagremi

Alerta: l’assegurança potser no et cobreix un accident de cotxe amb un senglar.

Des que va començar l’any cada dia un animal ha provocat un accident en una autopista o autovia i les companyies recomanen tenir una cobertura específica a la pòlissa.

Llegiu més