Arxiu de categories Notícies

Persecretariagremi

FECOR es reuneix amb l’àrea de sostenibilitat de la DGSFP

Paco Hoya, president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances, ha participat recentment en una reunió organitzada per FECOR com a vicepresident de sostenibilitat de l’entitat estatal.

Llegiu més
Persecretariagremi

Les properes renovacions es preveuen d’una complexitat excepcional i algunes àrees del sector assegurador se situen en una situació delicada.

Podríem afirmar que era una realitat amplament coneguda, però les mateixes companyies asseguradores han confirmat oficialment aquesta perspectiva. Els corredors d’assegurances i tota la indústria de la mediació s’enfronten a desafiaments de gran envergadura, ja que han de fer un esforç addicional per atraure nous clients i retenir els ja existents. La raó d’aquesta situació es fonamenta en les previsions d’una complicada renovació anual, que es deriva de diversos factors, com la persistent inflació, l’augment de la sinistralitat i les complexitats de l’actual situació geopolítica. Això comportarà un augment en les primes d’assegurances en gairebé totes les àrees de cobertura.

Llegiu més
Persecretariagremi

IV Encuentro FECOR

Us informem que el pròxim 17 d’octubre se celebrarà a Madrid el IV Encuentro FECOR, organitzat per la Federación de Asociaciones y Organizaciones Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, sota el lema “Assegurança de salut: protecció i millora de la qualitat de vida”.

Llegiu més
Persecretariagremi

Normativa sobre l’ús obligatori de mitjans electrònics

Us informem de manera oficial sobre la Circular 1/2023, emesa per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) el 30 d’agost de 2023.

A partir d’ara, la DGSFP ha establert l’obligatorietat de què totes les comunicacions i notificacions entre els mediadors d’assegurances i la mateixa DGSFP siguin gestionades exclusivament a través de mitjans electrònics. Aquesta mesura aplicable de forma universal a tots els corredors de reassegurances, mediadors d’assegurances complementaris i, amb igual importància, als corredors de persones físiques.

Per obtenir informació més detallada sobre els procediments electrònics i la implementació d’aquesta normativa, us adjuntem la circular emesa per la DGSFP.

Persecretariagremi

El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera més de 1.000 milions d’euros de negoci l’any 2022, prop d’un 30% més que l’exercici anterior.

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2022 amb un volum de negoci de 1.005,86 milions d’euros en primes intermediades, un 29,82 % més que l’any anterior. Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, a partir de la documentació que faciliten els 506 corredors d’assegurances i els 79 agents asseguradors vinculats inscrits a Catalunya.

Llegiu més
Persecretariagremi

Què és el dret a l’oblit oncològic?

El paquet de mesures aprovat en el Consell de Ministres del passat 27 de juny va incloure el dret a l’oblit oncològic, que permet eliminar la discriminació d’aquelles persones que han patit càncer.

A més d’activar i prolongar diferents mesures contra la crisi, el Reial decret llei de suport a l’Impacte de la Guerra i altres Situacions de Vulnerabilitat aprovat el passat 27 de juny en el Consell de Ministres va fer efectiu el compliment d’una sèrie d’iniciatives del dret europeu entre les quals destaca el “dret a l’oblit oncològic”.

Llegiu més
Persecretariagremi

Modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança

Us informem que, el dia 29 de juny de 2023, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 5/2023 que modifica, entre altres qüestions, la Llei de Contracte d’Assegurança, per reforçar l’anomenat dret a l’oblit oncològic.

Llegiu més
Persecretariagremi

Paco Hoya reeligit president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances

L’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances (ACCA) ha conclòs el seu procés electoral amb l’elecció per aclamació de Paco Hoya com a president per als propers quatre anys. Durant l’Assemblea anual extraordinària s’ha designat també la Junta Directiva, que comptarà amb el suport i assessorament de Juan Pedro Hoya, expert en àmbit jurídic d’assegurances d’Emin Global, SL.

Llegiu més
Persecretariagremi

ICEA AL DÍA | Setmana 939

El resultat de la compte tècnica del sector va arribar al 8% a març de 2023.

Llegiu més
Persecretariagremi

Requeriments de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Us informem que moltes de les corredories afiliades a l’ACCA i adscrites a la “Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones” estan rebent aquests dies un requeriment per tal que subministrin determinada informació en el termini de 10 dies.

Llegiu més