Informes pericials (forenses) per accidents de trànsit

Peradmin

Informes pericials (forenses) per accidents de trànsit

Davant l’entrada en vigor del nou barem de lesions als accidents de
trànsit el passat dia 1 de gener de 2016, s’ha aprovat uns dies abans un Reial
Decret (1148/2015) que regula els informes pericials forenses per particulars
davant fets relatius a la circulació de vehicles a motor.

Aquesta norma permetrà disposar d’un informe mèdic en determinats casos, sense
cost pel particular, evitant així la situació generada fins el moment per la
despenalització de les faltes.

Es podrà sol·licitar l’informe pericial forense quan, al procediment
extrajudicial, la part perjudicada no hi sigui d’acord amb l’oferta motivada de
la companyia asseguradora. L’esmentada sol·licitud es podrà fer de comú acord
per l’asseguradora i el perjudicat, i pot ser presentada per qualsevol dels dos
davant l’organisme corresponent al domicili del lesionat o bé del lloc on va
ocòrrer l’accident, a la seva elecció, acompanyant l’oferta motivada emesa per
l’asseguradora de conformitat amb l’article 7.2 del TR de la Llei sobre
Responsabilitat Civil i Assegurança a la circulació de vehicles a motor.

El perjudicat i l’asseguradora hauran d’informar dels centres sanitaris que
disposin de l’història clínica de la víctima i dels seus antecedents mèdics
rellevants pel cas. En tot cas, l’informe mai s’emetrà si no hi consta el
consentiment explícit del perjudicat.

També es podrà demanar que es facin proves complementàries a càrrec de l’assguradora,
sempre que aquesta ho accepti i es facin el centre mèdic concertat. Si es fan a
un altre centre, el cost es repartirà per meitats.

L’informe forense es lliurarà al perjudicat i a l’asseguradora en el termini
d’un mes des de la finalització de l’exploració i les proves, i ambdues parts
disposaran de set dies més per demanar aclaracions a l’informe. L’asseguradora
pagarà el preu de l’informe.

Quant a l'autor

admin administrator