Servei de diverses assegurances municipals

Peradmin

Servei de diverses assegurances municipals

Aquesta licitació té per objecte la contractació, per part del Ajuntament de Torroella de Montgrí, com a prenedor de l’assegurança de les següents pòlisses d’assegurança que es podran adjudicar de manera conjunta o de forma individualitzada per lots:

– LOT núm. 1: Danys materials ocasionats al patrimoni municipal de l¿Ajuntament

– LOT núm. 2: Responsabilitat civil i patrimonial

– LOT núm. 3: Defensa jurídica i reclamació de danys al patrimoni

– LOT núm. 4: Accidents dels membres de la Corporació i del personal de l’Ajuntament

– LOT núm. 5: Responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació de vehicles de motor.

Termini de presentació d’ofertes: 09/12/13 14:00 h

Quant a l'autor

admin administrator