Recordatori sobre l’exempció d’I.V.A al sector de la mediació d’assegurances

Persecretariagremi

Recordatori sobre l’exempció d’I.V.A al sector de la mediació d’assegurances

Us recordem que la Direcció General de Tributs ha consolidat fa uns mesos la seva doctrina respecte a l’exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit d’activitats relacionades amb la distribució d’assegurances, després de la nova Directiva sobre Distribució, i, per tant ha clarificat una mica la situació de les noves figures del sector.

Per a la Hisenda espanyola no estaran exemptes d’I.V.A. (i, per tant, han de facturar afegint el 21% corresponent) les següents activitats:

  • El simple subministrament de dades i informació sobre potencials prenedors, companyies asseguradores, mediadors i/o productes d’assegurança, fet per un proveïdor d’aquests serveis, sempre que no es faci cap acció addicional dirigida a la celebració d’un contracte d’assegurança.
  • El peritatge, gestió i liquidació de sinistres d’una entitat asseguradora a títol professional.
  • Les comparacions de productes d’assegurança mitjançant un lloc web quan no tingui per objecte la celebració de contractes d’assegurança, inclús si l’esmentat lloc web enllaça a webs o mitjans d’una entitat asseguradora.

D’altra banda, es clarifica que si estaran exemptes d’I.V.A les següents activitats:

  • Les consistents en la celebració d’un contracte d’assegurança.
  • L’assessorament, presentació i realització de treballs previs a la celebració del contracte, encara que no arribés a celebrar-se-
  • La gestió de sinistres quan prèviament s’hagués captat el client.
  • Comparacions de productes d’assegurança quan el client pugui celebrar el contacte a través del mateix lloc web.

Quant a l'autor

secretariagremi editor