Què és el dret a l’oblit oncològic?

Persecretariagremi

Què és el dret a l’oblit oncològic?

El paquet de mesures aprovat en el Consell de Ministres del passat 27 de juny va incloure el dret a l’oblit oncològic, que permet eliminar la discriminació d’aquelles persones que han patit càncer.

A més d’activar i prolongar diferents mesures contra la crisi, el Reial decret llei de suport a l’Impacte de la Guerra i altres Situacions de Vulnerabilitat aprovat el passat 27 de juny en el Consell de Ministres va fer efectiu el compliment d’una sèrie d’iniciatives del dret europeu entre les quals destaca el “dret a l’oblit oncològic”.

Amb l’aprovació d’aquesta mesura, Espanya compleix la Resolució del Parlament Europeu, del 16 de febrer de 2022, sobre el Reforç d’Europa en la Lluita contra el Càncer en una estratègia global i coordinada.

Què és el dret a l’oblit oncològic?

El reial decret llei aprovat estableix el dret a l’oblit oncològic en la contractació d’assegurances i productes bancaris pels pacients de patologies oncològiques una vegada hagin transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament sense recaiguda. D’aquesta manera, el text recull:

  • La nul·litat de les clàusules, estipulacions, condicions o pactes que exclouen una de les parts per haver patit càncer.
  • La prohibició de fer diferenciacions en la contractació d’una assegurança a una persona per haver sofert una patologia oncològica.
  • L’eliminació de l’obligació de declarar si s’ha patit càncer per subscriure una assegurança de vida i la prohibició que es considerin els antecedents oncològics en aquest tràmit.

Qui pot beneficiar-se d’aquesta mesura?

Podran beneficiar-se d’aquest nou dret aquelles persones que hagin patit una patologia oncològica, una vegada hagin transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament sense recaiguda posterior. El Govern queda habilitat per modificar aquest termini en funció de l’evolució de l’evidència científica.

Quant a l'autor

secretariagremi editor