Paco Hoya reeligit president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances

Persecretariagremi

Paco Hoya reeligit president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances

L’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances (ACCA) ha conclòs el seu procés electoral amb l’elecció per aclamació de Paco Hoya com a president per als propers quatre anys. Durant l’Assemblea anual extraordinària s’ha designat també la Junta Directiva, que comptarà amb el suport i assessorament de Juan Pedro Hoya, expert en àmbit jurídic d’assegurances d’Emin Global, SL.

Durant l’Assemblea, Paco Hoya ha presentat el seu pla de treball per a la propera legislatura, destacant especialment la integració de l’ACCA a FECOR, Federació d’Organitzacions Professionals de Corredors i Corredories d’Assegurances Espanyola, l’entitat més representativa a nivell estatal del col·lectiu de corredors d’assegurances. Hoya exerceix actualment com a vicepresident de sostenibilitat i expansió a FECOR.

Amb aquesta integració, els membres afiliats de l’ACCA tindran accés a una àmplia gamma de serveis orientats a les corredories, ja que FECOR ofereix una gran xarxa d’intercanvi de coneixement sectorial, un espai de formació específica i exerceix una funció de representació institucional a nivell elevat.

Els principals objectius per al proper mandat, segons ha exposat Hoya recentment en una compareixença al Parlament de Catalunya (15:12), inclouen:

  • Reclamar mesures a l’Administració per establir cobertures de caràcter obligatori en l’àmbit industrial, ja que moltes vegades la indústria es veu forçada a autoassegurar-se perquè no troben cobertura, assumint importants riscos.
  • Vetllar perquè l’àmbit de la protecció de lloguers estigui cobert per empreses del sector, constituïdes a tal efecte. Estan sorgint operadores al mercat que ofereixen cobertures en aquest àmbit i que no poden oferir totes les garanties i exigències de les companyies asseguradores. 
  • Treballar per a la imposició d’una assegurança obligatòria per als Vehicles de Mobilitat Personal ja que repercutiria positivament sobre conductors i vianants.
  • Impulsar la digitalització conscient i responsable del sector, aportant solucions  també en els clients i usuaris que prefereixen realitzar molts tràmits de forma analògica.
  • Treballar per aconseguir la paritat de gènere en un sector fortament masculinitzat.
  • Sobre el sector de la banca i les assegurances, reclamar a l’Administració que operin amb igualtat de condicions. Hoya recorda que la banca  “té accés a moltíssima informació sobre els seus clients i s’ha de vetllar perquè no sigui emprada de forma abusiva”.
  • Sol·licitar a la Generalitat l’eliminació de la limitació del topall de clients de fora de la comunitat autònoma, la qual cosa no succeeix amb l’autorització estatal.

Trajectòria professional i associativa de Paco Hoya

Diplomat en assegurances per CECAS, Centro de estudios del Consejo General de colegios mediadores de seguros, ha desenvolupat tota la seva activitat professional al sector assegurador com a responsable de contractació a Catalunya per a la companyia d’assegurances Bansyr, SA i en els darrers 26 anys al capdavant, com a conseller delegat de l’empresa familiar Hoya Muñoz Correduría de Seguros.

Fortament vinculat al teixit associatiu català, ha ocupat i ocupa diferents càrrecs institucionals:

Ha format part de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Corredors des de la seva constitució, assumint-ne la presidència al 2011. L’ACCA és l’Associació més gran de Catalunya del sector de les assegurances i la tercera associació a l’Estat Espanyol per primes intermediades.

President de l’associació estatal de corredors i corredories d’assegurances CIAC entre el 2021 i el 2022. Recentment ha assumit la vicepresidència de Sostenibilitat i Expansió de FECOR, fruït d’un procés de fusió entre ambdues entitats.

Ha presidit, entre els anys 2014 i 2018, la Fundació SANOS, entitat que promou una eina que facilita als corredors i corredories d’assegurances l’acompliment dels requisits legals sobre l’anàlisi objectiu.

Forma part del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada des de l’any 2011.

Forma part de la Junta Directiva de la Cecot des de l’any 2011 i del seu Comitè Executiu des de l’any 2018.

Ha presidit el Cercle Cecot de Joves empresaris entre el 2018 i el 2021.

Ha presidit, entre els anys 2014 i 2017, l’Organització d’autònoms de Catalunya, Autcat.

Forma part del Comitè Executiu del Business Angels Network Catalunya, BANC.

Quant a l'autor

secretariagremi editor