Nou reglament de prevenció de blanqueig de capitals

Peradmin

Nou reglament de prevenció de blanqueig de capitals

El 6 de maig s’ha publicat ja al BOE el nou Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació del terrorisme, aprovat pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.

Pel que fa al sector assegurador, la principal novetat és que permet aplicar mesures simplificades de diligència deguda a aquests supòsits:

1) Pòlisses de vida amb prima anual inferior a 1.000 euros, o amb prima única inferior a 2.500 euros.

2) Assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions amb origen a un conveni col·lectiu o a un expedient de regulació d’ocupació, sempre que no admetin pagament de primes per part del treballador assegurat que sumades a les abonades pel prenedor superin els màxims establerts a l’article 52.1.b de la Llei 35/2006, i que no puguin servir de garantia per a un préstec ni permetin altres supòsits de rescat diferents als excepcionals de liquidesa de l’article 29 del RD 1588/1999.

3) Pòlisses de vida que garanteixin exclusivament el risc de mort, incloses aquelles que continguin a més garanties complementàries d’indemnització per invalidesa de qualsevol tipus o incapacitat temporal, malaltia greu i dependència.

Les mesures simplificades per aquests productes consisteixen a la possibilitat per la corredoria d’aplicar, en lloc de les mesures normals, aquestes (sempre que no es trobin indicis de blanqueig de capitals, és clar):

 a) Comprovar la identitat del client o del titular reial únicament quan se superi un umbral quantitatiu amb posterioritat a l’establiment de la relació de negocis.

b) Reduir la periodicitat del procés de revisió documental.

c) Reduir el seguiment de la relació de negocis i l’escrutini de les operacions que no superin l’umbral quantitatiu.

d) No recabar informació sobre l’activitat professional o empresarial del client, inferint el propòsit i naturalesa pel tipus d’operacions o relació de negocis establerta.

 A partir del 6 de novembre de 2014 el límit mínim de control per a operacions ocasionals s’estableix en 1.000 euros, llevat de loteries i jocs d’atzar.

El reglament estableix també mesures reforçades a d’altres supòsits, a operacions amb determinades estructures societàries o territoris concrets, amb tot el detall habitual a aquesta matèria, així com matissos a les obligacions de formació i mesures de control intern.

 Si ho necessiteu, l’Assessoria Jurídica de l’ACCA us pot facil·litar una còpia de l’esmentat Reglament demanant-la a la Secretaria de l’Associació.

Quant a l'autor

admin administrator