Modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança

Persecretariagremi

Modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança

Us informem que, el dia 29 de juny de 2023, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 5/2023 que modifica, entre altres qüestions, la Llei de Contracte d’Assegurança, per reforçar l’anomenat dret a l’oblit oncològic.

En concret, es modifica l’article 10 afegint que “el prenedor d’una assegurança sobre la vida no està obligat a declarar si ell o l’assegurat han patit càncer un cop hagin transcorregut cinc anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda posterior. Un cop transcorregut el termini assenyalat, l’assegurador no podrà considerar l’existència d’antecedents oncològics a efectes de la contractació de l’assegurança, quedant prohibida tota discriminació o restricció a la contractació per aquest motiu”.

A més, es modifica també la disposició addicional 5a de la mateixa Llei, afegint que “en cap cas podrà denegar-se l’accés a la contractació, establir procediments de contractació diferents dels habitualment fets servir per l’assegurador, imposar condicions més oneroses o discriminar de qualsevol altra manera a una persona per haver patit una patologia oncològica, un cop transcorreguts cinc anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda posterior.

El govern, mitjançant el Reial decret, podrà modificar els terminis establerts a l’apartat anterior i al darrer paràgraf de l’article 10 conjuntament o per a patologies oncològiques específiques, en funció de l’evolució de l’evidència científica. El canvi normatiu entra en vigor el dia 30 de juny de 2023.

Quant a l'autor

secretariagremi editor