La Llei de Seguretat Nacional centra el diàleg entre el conseller d’Interior i els representants empresarials de la Cecot

Persecretariagremi

La Llei de Seguretat Nacional centra el diàleg entre el conseller d’Interior i els representants empresarials de la Cecot

El passat 18 de maig, el consellet d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, es va reunir en visita institucional amb el president de la Cecot, Antoni Abad i el secretari general de l’entitat, Oriol Alba a la seu de la Cecot. La trobada que va començar amb una visita a les dependències de l’edifici institucional de la patronal i amb la signatura del conseller en el Llibre d’Honor de l’entitat, va anar seguida d’una sessió de treball amb representats empresarials de diferents sectors d’activitat que conformen la Cecot, això com amb representants d’entitats i institucions de la Generalitat i de l’Ajuntament de Terrassa de l’àmbit de la seguretat i de la ciberseguretat.

En el torn d’intervencions s’ha fet èmfasi en la preocupació entre les empreses, ja expressada anteriorment en relació a les modificacions del text de la Llei de Seguretat Nacional que pot comportar inseguretat jurídica, més quan el Títol III atorga a la Presidència del Govern i al Consell de Seguretat Nacional total facultat, sense prèvia consulta o deliberació del poder legislatiu i mitjançant la publicació d’un RD, que poden derivar a l’absorció i centralització de tots els mitjans materials, de tots els mitjans personals de les comunitats autònomes i de totes les competències de les comunitats autònomes i administracions locals.

Des de Cecot es considera necessari i imprescindible involucrar als agents socials i econòmics en el debat per abordar el detall d’aquestes actuacions i evitar la manca de concreció del text per dissipar l’actual situació d’inseguretat jurídica entre les empreses i entre la ciutadania.

La intervenció del president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances de Catalunya, Paco Hoya, va anar dirigida a demanar més agilitat i simplificació en els processos de denúncia de furts. Hoya també va traslladar a Elena que les companyies asseguradores, per poder donar cobertura a un client que hagi patit un incident, necessiten el document de la denúncia interposada i els clients s’estant trobant amb moltes problemàtiques per no tramitar la denúncia in situ fent-los passar per sol·licitud de cita prèvia posterior als 2-3 dies dels fets. Això dificulta l’abonament o compensació ràpida de cobertura del desperfecte. Així doncs, Paco Hoya, proposa que es digitalitzi el tràmit de la denúncia d’aquest tipus de furts o la facilitació de gestió in situ per agilitzar i disposar d’un mostreig més realista de furts.

Elena, qui va donar resposta a les qüestions plantejades per les persones que van anar intervenint durant la sessió es va comprometre a organitzar en els propers mesos una nova reunió per fer seguiment de les gestions que Interior va poder recollir i gestionar. Tenint clar que la seguretat és una prioritat social tenint en compte que a menys seguretat, més desigualtat ciutadana. Per aquest motiu es treballa en dues línies molt definides, d’una banda, incrementant recursos i d’altra, l’apropament i la proximitat en el territori, que ja està a l’ADN del cos de Mossos d’Esquadra, per conèixer l’entorn, per saber què està passant i poder establir coordinacions efectives.

Quant a l'autor

secretariagremi editor