L’acord que hem subscrit amb Arquia Banca i CA Life

Peradmin

L’acord que hem subscrit amb Arquia Banca i CA Life

El passat 26 de maig us vam presentar l’acord subscrit amb ARQUIA Banca i CA Life Insurance Experts, al col·legi d’Arquitectes de Barcelona.

arquia

Us informem dels aspectes més rellevants de l’acord amb Arquia Banca i CA Life:

· Línia de condicions financeres especials, tant de passiu com d’actiu. 

· Exclusivitat. aquest acord només es signa entre Arquia i ACCA, no amb cap altra col·lectiu de mediadors en tota Catalunya.

· Arquia Banca no farà la competència al corredor d’ACCA si aquest li hi demana expressament.

· Creació d’una comissió bilateral de seguiment de l’acord.

· CA Life és entitat col·laboradora de l’Acca i facilitarà la distribució dels seus productes entre els associats.

· CA Life com a impulsora de l’acord entre ACCA i Arquia, subscriurà les operacions de vida que Arquia concedeixi a través d’aquest acord.

Quant a l'autor

admin administrator