Informació estadística de mediadors d’assegurances a Catalunya

Peradmin

Informació estadística de mediadors d’assegurances a Catalunya

Els informem que tenim a la seva disposició l’informe estadístic complert confeccionat per la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya amb les dades de les DEC de l’exercici 2011.

Aquest any la gran novetat és que ja s’inclouen les dades corresponents a corredors i corredories que són adscrits a la Dirección General de Seguros a Madrid tot i tenir la seva seu social a Catalunya. Això és un gran avenç doncs permet conèixer la realitat dels corredors i corredories de Catalunya, hem de felicitar al Sr. Erbàs per aquesta feina.

Com a referències principals destaquem les següents magnituds:

– A Catalunya existeixen 1.010 corredors i corredories, dels quals el 60% adscrits a la Generalitat i el 40% a Madrid. 

– Les corredories catalanes adscrites a la DGS de Madrid tenen més empleats que les adscrites a la Generalitat. 

– Del volum total de negoci de corredors i corredories catalanes, el 15’95% correspon a Vida i la resta a No-Vida. 

– En canvi a la nova producció el 28’68% correspon a Vida i la resta a No-Vida. Per tant, al 2011 s’ha generat més negoci de Vida que no pas de la resta de rams. 

– El volum de negoci aportat pels auxiliars dels corredors i corredories és del 37% del total. Sembla doncs una figura molt important pels corredors i corredories de Catalunya.

– La nova producció representa el 25% del volum total de negoci. Això pot ser un indicatiu del moviment de carteres que genera el mercat, de la rotació que té. Una de cada quatre pòlisses ha canviat de mediador, podríem dir, si no hi comptem amb la nova producció referida a nous riscos generats al mercat.

– Repartiment entre Madrid i Catalunya: el 35% del volum de negoci és adscrit a la Generalitat, la resta a la DGS de Madrid. A la nova producció el percentatge és lleugerament inferior, 34%. Donat que respecte el nombre de mediadors el repartiment és 60-40, es pot inferir que el mitjana de les carteres adscrites a la Generalitat és inferior al de les corredories adscrites a Madrid.

– Els corredors i corredories adscrits a la Generalitat tenen més volum de negoci a Vida que no pas els adscrits a Madrid.

– La mitjana d’ingressos anuals per cada corredor o corredoria catalana és de 393.188 €.

 

Quant a l'autor

admin administrator