ICEA AL DÍA | Setmana 939

Persecretariagremi

ICEA AL DÍA | Setmana 939

El resultat de la compte tècnica del sector va arribar al 8% a març de 2023.

El resultat del compte tècnic de l’assegurança, si l’expressàvem en base a les primes imputades retingudes, va ser del 8%, dos punts i tres dècimes inferior a l’índex obtingut un any abans. La taxa de sinistralitat del negoci directe, incloent el reassegurament acceptat, va ser del 69,9% de les primes imputades, amb una disminució de nou punts i dues dècimes respecte a la que es va obtenir a març de 2022. Des del punt de vista de les provisions, el resultat del compte tècnic de Vida va obtenir un ràtio del 0,44% en els negocis directe i acceptat, una centèsima superior a la obtinguda a març de 2022.

Les entitats que operen en rams No Vida milloren el seu ratio de solvència.

Els últims resultats a desembre de 2022 sobre la solvència del sector assegurador mostren una millora del ratio de solvència en les entitats de No Vida i Mixtes. En el cas de les entitats que operen principalment en rams Vida, el ratio de solvència és menor que el registrat el 2021, a causa principalment de la disminució dels fons propis admissibles per cobrir el SCR.

Quant a l'autor

secretariagremi editor