El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera més de 1.000 milions d’euros de negoci l’any 2022, prop d’un 30% més que l’exercici anterior.

Persecretariagremi

El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera més de 1.000 milions d’euros de negoci l’any 2022, prop d’un 30% més que l’exercici anterior.

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2022 amb un volum de negoci de 1.005,86 milions d’euros en primes intermediades, un 29,82 % més que l’any anterior. Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, a partir de la documentació que faciliten els 506 corredors d’assegurances i els 79 agents asseguradors vinculats inscrits a Catalunya.

“El sector ha aconseguit presentar les millors xifres de negoci de la història, una fita que s’ha de posar en relleu tenint en compte la reducció d’un 2,5% del nombre d’entitats, amb un total de 15 menys”, destaca el subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat, Xavier Erbàs.

El volum de primes intermediades creix tant en Vida com en No Vida

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra un comportament homogeni. Així, els corredors d’assegurances, amb una reducció d’entitats del 3,07%, respecte al 2021, incrementen el volum de primes intermediades en un 30,89% (105,4% en nova producció). D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb un increment en el nombre d’entitats de l’1,28%, respecte al 2021, veuen incrementar el volum de primes intermediades en un 13,63% (47,97% en nova producció). En conjunt la cartera creix significativament en Vida (145,07%) i discretament en No Vida (5,3%) amb una major contribució dels corredors d’assegurances, assolint durant l’exercici 2022 els millors nivells absoluts de la sèrie històrica.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 34,93% del total; el segueixen assistència sanitària (12,79%); multirisc de la llar (11,22%); responsabilitat civil (8,18%) i multirisc industrial (8,10%).

Un sector que incrementa valor afegit i inverteix en formació

D’acord amb la DEC, les empreses de distribució d’assegurances inscrites a la Generalitat van assolir un valor afegit al cost dels factors -és la capacitat d’una empresa o sector de generar riquesa i es calcula a partir de la xifra de negoci entesa com la renda bruta de les activitats d’explotació després d’ajustar l’efecte de les subvencions d’explotació i els impostos indirectes- de 83,9 milions d’euros (79,7 l’any 2021). El sector proporciona ocupació a 3.006 persones ()3.114 l’any 2022: 1.532 homes (50,96%) i 1.474 dones (49,03%). Les dones ocupen el 77,24% de la categoria de personal empleat i els homes el 70,97% del personal directiu. Aquestes empreses han facilitat 79.517 hores de formació als seus mitjans personals amb una inversió associada anual de 269.838,44 €.

La majoria d’aquestes empreses (43,93%) tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores, i el 91,96 % situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. D’altra banda, 47 empreses (8,03%) declaren una facturació superior a 3 milions d’euros i assoleixen el 56,47% del total de primes intermediades. Finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 3.526,21 milions d’euros.

La informació detallada de les DEC 2022 està disponible al web del Departament d’Economia i Hisenda:

Informe resum DEC 2022 (corredors d’assegurances)

Informe resum DEC 2022 (agents d’assegurances vinculats)

Quant a l'autor

secretariagremi editor