El 54,4% de les pòlisses de decessos utilitzen primes anivellades

Persecretariagremi

El 54,4% de les pòlisses de decessos utilitzen primes anivellades

Us facilitem les dades més recents relacionades amb les pòlisses de decessos i d’automòbils, corresponents a l’any 2023.

Pòlisses de decessos:

Les garanties complementàries de les pòlisses de decessos, van sumar 2.835 milions d’euros a 31 de desembre de 2023, amb un increment del 5,5%. El prima que més primes concentra és la Prima Anivellada, tot i que les Primes Mixtes són les que més creixen. La garantia de decessos va representar la major part de les primes (un 82,8%), seguida de la garantia d’Assistència, que va acumular el 8,8% del total.

Pel que fa al tipus de prima, la Prima Anivellada té un percentatge més alt sobre el total (65%), mentre que les Primes Mixtes han crescut (12,7%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Pòlisses d’automòbils:

La majoria de les pòlisses d’assegurances d’automòbils venudes el 2023 inclouen garanties de Responsabilitat Civil (100%) i Defensa Jurídica (98%), i, en menor mesura, la d’Ocupants (91%).

A part de la garantia de Responsabilitat Civil, les altres garanties són opcionals. L’augment més destacat s’ha observat en “Altres garanties”, que ha passat del 28,0% al 33,1% de les pòlisses, seguit de Danys Propis, que ha crescut del 37,0% al 39,2%.

Font: ICEA

Quant a l'autor

secretariagremi editor