Dades agredades de la DEC 2011

Peradmin

Dades agredades de la DEC 2011

Us facilitem enllaç al Informe d’activitat de mediació , que ha elaborat la DGPFAT i que recull les dades agregades de la DEC 2011 dels corredors d’assegurances domiciliats a Catalunya. Per a la confecció d’aquest informe han harmonitzat i agregat les dades que els ha facilitat la DGSFP i les de la pròpia DGPFAT.

Informe d’activitat

Quant a l'autor

admin administrator