Canvis al codi penal

Peradmin

Canvis al codi penal

Des del passat dia 1 de juliol de 2015 es troba en vigor la darrera reforma del Codi Penal espanyol.

En destaquem dues qüestions que poden ser de més rellevància pels corredors i societats de corredoria:

I) Despenalització de faltes

D’una banda, es despenalitzen les faltes per lesions derivades d’accidents de circulació per imprudència lleu.

Això vol dir que ja no podran anar per la via penal, sinó per la jurisdicció civil, que pot ser més lenta i costosa en molts casos. Per exemple, ja no hi haurà prou amb l’informe del metge forense, sinó que el reclamant dels danys haurà d’aportar el seu propi informe mèdic a la demanda si vol acreditar correctament les seves lesions.

Sembla per tant recomanable pels assegurats contractar pòlisses de defensa jurídica, si es vol evitar avançar fons a advocats i procuradors per a reclamar. Tot i així, també considerem que caldrà fer una labor de conscienciació als lesionats per tal d’intentar arribar a acords amistosos amb els contraris, donat que sovint serà més rendible per a ells que no pas anar a la via judicial a reclamar les seves lesions.

Als casos més greus continuarà essent aplicable la via penal, per tant aquest canvi afecta principalment a la gran majoria dels “petits” accidents, els més freqüents.

II) Responsabilitat penal de les persones jurídiques

D’altra banda, el Codi Penal introdueix ara una variant pel que fa a la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Des del 2010, les societats poden ser condemnades penalment (amb multa, tancament, dissolució…), independentment de les condemnes individuals a les seves persones si fos el cas, i al marge també de la mida de la societat (afecta tant a empreses petites com grans).

Doncs bé, des de l’1 de juliol de 2015 les societats tenen una opció per tal d’eximir-se de responsabilitat penal pels delictes comesos pels seus empleats, administradors o col·laboradors en el seu profit i al seu àmbit organitzatiu: si desenvolupen i implanten un adequat Programa de Prevenció de Delictes (PPD), quedaran exemptes de responsabilitat penal.

Com sabeu, normalment les pòlisses de Responsabilitat Civil o els multiriscos no cobreixen mai la responsabilitat penal. Per tant, en cas de delicte comés per la organització, cap assegurança podrà fer-se càrrec i per tant podria fins i tot posar en perill la continuïtat de l’empresa si la condemna fos de multa pecuniària. De manera que per a una adequada gestió del risc societari convé tenir un bon programa d’assegurances i
a més un PPD personalitzat per a cada persona jurídica.

Properament l’ACCA us farà arribar més informació al respecte donat que hi estem treballant a fons.

Recordeu que teniu a la vostra disposició el servei d’assessoria jurídica de l’ACCA per a qualsevol ampliació o aclariment que preciseu.

Quant a l'autor

admin administrator