Canvis a la tributació d’alguns socis de corredories

Peradmin

Canvis a la tributació d’alguns socis de corredories

Amb efectes de l’1 de gener de 2015, la reforma fiscal espanyola ha introduït un canvi a la manera de considerar tributàriament els imports que perceben els socis quan treballen a les seves empreses. Fins ara, una bona part de les pimes que pagaven un “sou” al seus socis treballadors ho feien en concepte de “nòmina”, i per tant s’imputava generalment com a rendiment del treball del perceptor.

Ara la reforma de l’article 27 de la Llei de l’IRPF assenyala que aquests rendiments hauran de considerar-se procedents d’activitats econòmiques, i per tant els perceptors hauran de complir amb les obligacions administratives també dels empresaris i professionals individuals, com ara presentar declaracions trimestrals i resums anuals a l’Agència Tributària, portar els seus propis llibres de vendes i compres, etc.

Els corredors/ corredories d’assegurances són també afectats en gran part per aquest canvi, donat que l’activitat de agent i corredor és una de les esmentades a la Secció 2ª de la Tarifa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a l’epígraf 712.

En la nostra opinió, el redactat de l’article modificat és força imprecís i ambigu, per la qual cosa creiem que s’haurien d’esperar aclariments per part d’Hisenda als propers mesos.

De fet, hem presentat ja en nom de l’ACCA una consulta vinculant davant la Direcció General de Tributs a Madrid, demanant aclariment sobre els aspectes dubtosos que afecten només les corredories d’assegurances, com ara la concreció de si només quedaria afectat el Director Tècnic de la corredoria (si reuneix la resta de requisits) o bé qualsevol altre departament relacionat amb la mediació com ara subscripció o sinistres.

Mentrestant, recomanem que consulteu la qüestió amb els vostres assessors fiscals per tal d’adaptar el cas concret de cadascú. En cas de dubte, la nostra opinió és que amb la redacció actual els socis treballadors de corredories que reuneixin els requisits de la llei haurien de fer el canvi a facturar els seus rendiments des de l’1 de gener de 2015.

Us adjuntem, per si és del vostre interès, nota elaborada pel departament fiscal d’EMIN Advocats

 

Quant a l'autor

admin administrator