Les properes renovacions es preveuen d’una complexitat excepcional i algunes àrees del sector assegurador se situen en una situació delicada.

Persecretariagremi

Les properes renovacions es preveuen d’una complexitat excepcional i algunes àrees del sector assegurador se situen en una situació delicada.

Podríem afirmar que era una realitat amplament coneguda, però les mateixes companyies asseguradores han confirmat oficialment aquesta perspectiva. Els corredors d’assegurances i tota la indústria de la mediació s’enfronten a desafiaments de gran envergadura, ja que han de fer un esforç addicional per atraure nous clients i retenir els ja existents. La raó d’aquesta situació es fonamenta en les previsions d’una complicada renovació anual, que es deriva de diversos factors, com la persistent inflació, l’augment de la sinistralitat i les complexitats de l’actual situació geopolítica. Això comportarà un augment en les primes d’assegurances en gairebé totes les àrees de cobertura.

A continuació, desglossem en quin punt es troben les següents línies: salut, assistència en viatges, empreses i patrimonis.

Aquesta advertència subratlla la necessitat que els corredors d’assegurances estiguin prou ben preparats per abordar aquesta situació complexa, mantenint els seus clients informats i proporcionant-los el millor assessorament possible en un context de canvis en les condicions del mercat assegurador.

Quant a l'autor

secretariagremi editor