ASUFIN i CIAC col·laboren en la protecció de l’assegurat

Persecretariagremi

ASUFIN i CIAC col·laboren en la protecció de l’assegurat

CIAC proveirà als seus associats d’un canal legitimat per a reclamacions col·lectives aportant un nou valor afegit a la gestió pro-usuari del corredor.

•ASUFIN és l’Associació d’Usuaris Financers, especialista en materia de practiques abusives de la banca i oferirà reclamacions efectives i legitimades al client del corredor federat a CIAC.

El passat 3 de desembre, en el marc de la II ESCOLA DE CONSUM organitzada per la Direcció General de Consum de Illes Balears, Patricia Suárez en representació d’ASUFIN i Carlos Lluch de CIAC van signar un protocol de col.laboració per quatre anys.

Patricia Suárez  és la presidenta d’ASUFIN, coneguda pel seu activisme enfront els abusos de la banca, s’ha convertit en el referent per als mitjans de comunicació en la denúncia de les males pràctiques. Amb aquest conveni amplia el marc d’actuació d’ASUFIN al món de l’assegurança on els corredors vénen denunciant un increment de les males practiques, especialment la coacció en la contractació d’assegurances vinculades a préstecs, així com l’incompliment d’obligacions legals per part de la indústria asseguradora. No obstant això, aquest conveni també permetrà la reclamació enfront de qualsevol distribuidor, associat o no, incloent Insurtech ja què el seu objectiu és aconseguir un mercat ètic i lliure d’abusos per a l’usuari.

Els corredors federats a CIAC podrán voluntàriament adherir-se a aquest conveni i per això obsequiaran als seus clients consumidors la quota d’adhesió pactada.

Aquest conveni consisteix en el desenvolupament d’un “PROJECTE PER A L’IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA I L’ÈTICA EN LA CONTRACTACIÓ PREDISPOSADA D’ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS, SEGURS I SENSE ABUSOS”  amb les següents finalitats:

  • Impulsar la transparència en la contractació predisposada de les assegurances i plans de pensions.
  • Fomentar el coneixement dels productes d’assegurament i inversió existents al mercat, els seus avantatges i inconvenients, així com les seves obligacions i drets.
  • Facilitar un sistema de reclamació senzilla i eficaç en el cas d’incompliment de l’asseguradora, gestora de plans de pensions o distribuïdors d’assegurances.
  • Informar a l’opinió pública de les males practiques de les asseguradores, gestores o distribuïdors.

Inicialment es procedirà a la promoció entre els clients dels corredors i corredories d’assegurances federades a CIAC per formar part d’ASUFIN en qualitat d’adherits “assegurances sense abusos” per després desenvolupar activitats per informar, formar i educar als consumidors i usuaris d’assegurances i plans de pensions i la defensa legal dels interessos dels usuaris i consumidors d’assegurances i plans de pensions mitjançant accions col.lectives.

Per això procediran sense cost per als reclamants a la interposició de reclamacions extrajudicials, a través dels organismes pertinents, defensor del client, servei d’atenció al client, etc. La formalització de queixes als organismes financers que siguin competents i la interposició de reclamacions judicials davant els Jutjats i Tribunals i instàncies arbitrals o de mediació que, si s’escau, siguin competents, incloent totes les activitats i actuacions que siguin necessàries per portar a bon terme les mateixes, així com els recursos pertinents. Especialment s’iniciaran accions de cessació per a les clàusules abusives detectades en els contractes de les asseguradores, gestores o distribuïdors.

Aquest conveni subscrit integra la participació en procesos de consulta legislativa, la promoció de modificacions legals per a la millora de la competencia i la protección dels consumidors i usuaris.

En el marc del conveni es preveu la creació d’una web per donar a conèixer els productes d’assegurament, previsió i inversió existents al mercat, els seus avantatges i inconvenients, així com les seves obligacions i drets derivats i informar als mitjans de comunicació les males praxis comeses per les asseguradores, gestores o distribuïdors mitjançant notes de prensa amb dades estadístiques del volum de reclamacions desglossat per productes, comunitats autònomes, causants i imports.

 

Quant a l'autor

secretariagremi editor