Assegurança de Pèrdues o danys materials

Peradmin

Assegurança de Pèrdues o danys materials

L’objecte de la present licitació és la contractació, per part de l’Ajuntament de Manresa, com a prenedor de l’assegurança, d’una pòlissa d’assegurances, a primer risc, per cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que constitueixen el patrimoni de l’Ajuntament de Manresa, com a conseqüència de la materialització de qualsevol dels riscos emparats pel plec de prescripcions tècniques.

Per accedir a l’anunci cliqueu aquí

Quant a l'autor

admin administrator