Actualització dels imports de l’assegurança de RC i Caució dels corredors

Peradmin

Actualització dels imports de l’assegurança de RC i Caució dels corredors

Avui s’ha publicat al BOE la Resolució de 22 d’octubre de la DGSFP, per la qual es publica l’actualització prevista en l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de “Mediación de seguros y reaseguros privados”.

Aquesta resolució augmenta els imports de l’assegurança de Responsabilitat Civil i de la de Caució pels corredors i corredories d’assegurances, amb efecte retroactiu a 13 de gener de 2013.

Així doncs, els imports de 1.120.200€ per sinistre i 1.680.300€ per a tots els sinistres corresponents a un any respecte la pòlissa d’RC professional passen a ser de 1.250.618€ per sinistre i 1.875.927€ per a tots els sinistres d’un any.

Els 16.803€ de mínim per a garantir la capacitat financera es converteixen en 18.760€.

Per a més informació:

Juan Pedro Hoya

Assessor Jurídic d’Assegurances

assegurances@cecot.org

Quant a l'autor

admin administrator