ACCA trasllada el context del sector d’assegurances a la Generalitat de Catalunya

Persecretariagremi

ACCA trasllada el context del sector d’assegurances a la Generalitat de Catalunya

Paco Hoya, president de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances i vicepresident de Sostenibilitat de FECOR, ha exposat a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya alguns dels temes que actualment preocupen al sector de la mediació.

En el seu discurs, ha destacat la problemàtica de la falta de cobertures en l’àmbit industrial, que moltes vegades es veu forçat a autoassegurar-se i això pot comportar grans pèrdues econòmiques per les companyies.

Va recalcar el tema dels Vehicles de Mobilitat Personal i va destacar els potencials beneficis d’imposar una assegurança obligatòria que repercutiria positivament sobre conductors i vianants.

També va ressaltar la importància de dur a terme una digitalització conscient i responsable: modernitzar el negoci és positiu, però sense deixar de banda a les generacions que segueixen preferint realitzar molts tràmits de forma analògica.

Hoya també va posar l’accent en la importància de continuar treballant per aconseguir la paritat de gènere en un sector hereu d’una indubtable hegemonia masculina. Destaca que queda molt camí per recórrer, però els primers passos estan sent en la direcció correcta.

Sobre el sector de la banca i les assegurances, va apuntar que no estava en contra que aquestes entitats poguessin ser agents asseguradors, però demanava que “juguessin tots amb les mateixes normes”. Acusava que els bancs tenen moltíssima més informació sobre els seus clients i que la manera d’aprofitar això era abusiva. A més, va recordar que els corredors són els únics venedors d’assegurances que estan obligats a tenir una formació específica.

Finalment, va demanar a la Generalitat les mateixes condicions que ofereix Madrid a les noves corredories: eliminar la limitació que tenen les corredories que inscriuen la seva activitat a Catalunya que un màxim del 70% dels seus clients poden ser de fora de la comunitat. Cosa que no ocorre en comunitats com la capital nacional.

Després de la intervenció d’en Paco Hoya va continuar en Francesc Santasusana, president del Col·legi de Mediadors de Barcelona i del Consell de Col·legis de Catalunya. El seu discurs va coincidir en els punts més importants amb l’Acca.

Abans de finalitzar la compareixença van respondre conjuntament a les preguntes dels assistents.

Quant a l'autor

secretariagremi editor