SANOS

La plataforma SANOS és una eina de programari que facilita la tasca dels corredors d’assegurances, creant informes d’anàlisi objectiu i donant compliment a l’article 42,4 de la Llei de Mediació d’Assegurances.

Presentació de SANOS

Procediment d’alta a l’eina de gestió SANOS

A continuació es detalla el procediment a seguir per a sol·licitar l’alta a l’eina de gestió SANOS.

  1. Per a sol·licitar l’alta, l’empresa interessada, haurà d’enviar la següent documentació via correu electrònic a: acca@cecot.org :
    1. Formulari de sol·licitud d’alta  (complimentat i signat) – DESCARREGAR FORMULARI
    2. Logo de l’empresa
  2. Rebreu un correu a l’adreça inclosa al formulari de sol·licitud d’alta amb el contracte d’ús on s’indicarà l’usuari i password.
  3. Qualsevol dubte o incidència cal que ens ho comuniqueu al correu electrònic de l’associació acca@cecot.org