QUADERNS

ÚLTIMS QUADERNS TEMÀTICS

Aquesta col·lecció de quaderns té com a principal objectiu proporcionar una font valuosa de coneixement i informació tant per als corredors d’assegurances com per a les pròpies entitats asseguradores. Cada quadern temàtic està dissenyat amb un enfocament tècnic d’alta qualitat i està escrit per experts en el camp específic que es tracta en cadascun d’ells.

Mitjançant d’aquests quaderns, volem oferir-vos una visió completa i actualitzada de les qüestions rellevants que afecten el sector assegurador. Cada quadern aborda un tema específic de manera exhaustiva i ofereix una perspectiva informada i detallada per part d’especialistes en el camp. També es converteix en una eina valuosa de referència per als professionals de l’assegurança, ajudant-los a estar al dia amb les tendències i desenvolupaments més recents del sector.