Nivells de Formació

Tots els professionals, col·laboradors i responsables de l’activitat de distribució han de dur a terme una formació obligatòria tal com estipula el RD 287/2021. Per això, des de l’ACCA, a través de Cecot Formació, t’oferim la possibilitat de dur a terme aquesta formació per als treballadors/es i col·laboradors de la teva empresa.

Cada nivell està format per diferents càpsules i tenen una durada d’entre 150 i 300 hores.

Des del 12 de juny de 2021 (Resolució DGSFP de 3 de juny de 2021), els cursos vigents són els Nivells 1, 2 i 3 establerts al Reial Decret 287/2021, de 20 d’abril.

Formació de caràcter obligatòria:

NIVELL 1 – Corredors/es assegurances i/o alta direcció

 1. Corredors d’assegurances i de reassegurances persones físiques.
 2. La persona responsable de l’activitat de distribució o, al seu cas, al menys la meitat de les persones que composen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, a corredors d’assegurances i de reassegurances persones físiques.

NIVELL 2 – Professionals que venen, asseguren i/o comercialitzen

 1. Agents d’assegurances persones físiques que donen assessorament sobre productes d’assegurança.
 2. Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurança.
 3. Col·laboradors externs persones físiques dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurances.
 4. Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurança.
 5. La persona responsable de l’activitat de distribució o, al seu cas, al menys la meitat de les persones que composen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, als següents casos:
  • Agents d’assegurances persona jurídica que presten assessorament sobre productes d’assegurança.
  • Col·laboradors externs persona jurídic dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurances.

NIVELL 3 –  Professionals que només informen

 1. Agents d’assegurances persona física que proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 2. Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats proporcionin informació sobre productes d’assegurança.
 3. Col·laboradors externs persona física dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporcioni informació sobre productes d’assegurança.
 4. Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 5. La persona responsable de l’activitat de distribució o, al seu cas, al menys la meitat de les persones que composin l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, als casos següents:
 • Agents d’assegurances persona jurídica que proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 • Col·laboradors externs persona jurídica dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporcioni informació sobre productes d’assegurança.