Nova formació d’accés a la distribució d’assegurances

Tots els professionals, col·laboradors i responsables de l’activitat de distribució han de dur a terme una formació obligatòria tal com estipula el RD 287/2021. Per això, des de l’ACCA, a través de Cecot Formació, t’oferim la possibilitat de dur a terme aquesta formació per als treballadors/es i col·laboradors de la teva empresa.

Des del 12 de juny de 2021 (Resolució DGSFP de 3 de juny de 2021), els cursos vigents són els Nivells 2 i 3 establerts al Reial Decret 287/2021, de 20 d’abril.

Formació obligatòria:

NIVELL 2 – Professionals que venen, asseguren i/o comercialitzen

 1. Agents d’assegurances persones físiques que donen assessorament sobre productes d’assegurança.
 2. Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurança.
 3. Col·laboradors externs persones físiques dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurances.
 4. Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurança.
 5. La persona responsable de l’activitat de distribució o, al seu cas, al menys la meitat de les persones que composen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, als següents casos:
  • Agents d’assegurances persona jurídica que presten assessorament sobre productes d’assegurança.
  • Col·laboradors externs persona jurídic dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurances.

Professionals que venen, asseguren i/o comercialitzen
Durada 200 hores (140h online + 60h pràctiques)

NIVELL 3 –  Professionals que només informen

 1. Agents d’assegurances persona física que proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 2. Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats proporcionin informació sobre productes d’assegurança.
 3. Col·laboradors externs persona física dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporcioni informació sobre productes d’assegurança.
 4. Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 5. La persona responsable de l’activitat de distribució o, al seu cas, al menys la meitat de les persones que composin l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, als casos següents:
 • Agents d’assegurances persona jurídica que proporcionen informació sobre productes d’assegurança.
 • Col·laboradors externs persona jurídica dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporcioni informació sobre productes d’assegurança.

Professionals que només informen
Durada 150 hores (105h online + 45h pràctiques)

Formació continuada i/o de recertificació:

 

 Una exigència legal, però també una oportunitat per millorar la competitivitat de les empreses i les habilitats dels professionals del sector.

Des de l’any 2022 es fa imprescindible cumplir amb el RD 287/2021 amb les exigències de formació continua per als/les professionals de l’àmbit de mediadors/es d’assegurances.

Es considera formació continuada i/o de recertificació aquella activitat formativa relacionada amb l’activitat professional diària i que permet mantenir els coneixements actualitzats i afavorir un servei de qualitat.

Nivell 1 i 2

Pack de 25 hores/any
5 càpsules de 5 hores

nivell 3

Pack de 15 hores/any
3 càpsules de 5 hores

 

A l’Acca en col·laboració amb Cecot Formació, t’oferim aquesta formació perquè la puguis cursar des d’on siguis i quan vulguis

  Metodologia totalment online.

  Les accions estan dividides per hores en metodologia online i hores de formació pràctica.

  R

  Continguts interactius, fàcils i amens.

  Cada mòdul disposa de recursos multimèdia.

  Informe de progrés de l’alumne.

  S’emetrà la memòria informativa anual obligatòria per la DGS.

  Si necessites més informació i/o t’interessa participar d’aquesta formació pots contactar per correu electrònic acca@cecot.org o per telèfon al 937361109.