Guia de serveis

Declaració Estadística Comptable

 • Servei gratuït d’assistència en la confecció de la DEC
 • Servei de confecció i presentació telemàtica de la DEC tant a Política Financera com a la DGSFP.

Gestió d’Autoritzacions Administratives

 • Servei de gestió i assistència per autoritzacions de corredors o corredoria
 • Tramitació de noves autoritzacions, modificacions o baixes d’autoritzacions davant de Política Financera o DGSFP
 • Assessorament en la confecció de l’expedient

Valoració independent de carteres

 • Valoració de carteres per a compravendes, fusions, herències
 • Servei d’elaboració i certificació de la valoració de la cartera.

Anul·lació massiva de pòlisses

 • Gestió de l’enviament de les respectives notificacions, amb el preavís i requisits legals d’oposició a la pròrroga dels contractes d’assegurances

Prevenció de blanqueig de capitals

 • Inscripció de l’empresa al SEPBLAC
 • Nomenament de representant
 • Creació del Manual de Procediment intern
 • Formació bàsica del personal
 • Informació periòdica al SEPBLAC: declaració mensual d’operacions sospitoses; declaració semestral negativa
 • Comunicació d’operacions sospitoses

Protecció de dades personals

 • Inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades
 • Redacció del document de seguretat interna
 • Adaptació dels formularis i contractes de l’empresa amb clients i proveïdors
 • Auditoria Bianual

Comptabilitat especialitzada

 • Servei de gestió i assessorament comptable per part d’economistes experts en mediadors d’assegurances

Gestió dels cobraments domiciliats i control d’adaptació a SEPA

 • Planificació de la seva estratègia de cobraments domiciliats mitjançant mesures de precaució davant el mal ús de les dades incloses als rebuts de prima

 Direcció financera especialitzada

 • Servei de direcció financera part-time amb economistes experts del sector assegurador.