Arxiu de categories ACCA informa

Peradmin

Deure d’informació estadística i comptable dels corredors que operen amb la Direccio General de Política Financera

L’Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, del Departament d’Economia i Coneixement, estableix el detall de com s’ha d’aplicar el Reial Decret 764/2010 que regula per a tot l’Estat el deure d’informació estadística i comptable, als corredors i corredories que operen sota l’àmbit de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

Llegiu més